Het beroep mediator

Een mediator is iemand die bemiddeld bij conflicten en onpartijdig adviezen geeft. Een mediator maakt hierbij geen juridische beslissingen, zoals een rechter dat wel doet. […]