Een mediator is iemand die bemiddeld bij conflicten en onpartijdig adviezen geeft. Een mediator maakt hierbij geen juridische beslissingen, zoals een rechter dat wel doet. Een mediator kiest, anders dan een advocaat, geen partij, maar levert enkel neutrale begeleiding. De partijen in het conflict moeten zelf het conflict onderling oplossen.

Vrij beroep

Het beroep is een vrij beroep. Dat betekent dat je er geen specifieke opleiding voor hoeft te volgen. Uiteraard zijn er wel allerlei opleidingen en cursussen die je kunt volgen om mediator te worden, zoals bij het Nederlands Mediation Instituut die je opleidt tot NMI Mediator. NMI Mediator is, anders dan de titel Mediator, wel een beschermde titel. Alleen erkende mediators worden opgenomen in het NMI Register.

Wat doet een mediator?

Een registermediator bemiddeld bij allerlei conflicten, zoals relatieconflicten, familieruzies, eigendomsconflicten, werkconflicten en voogdijconflicten. Een mediator begeleidt de gesprekken en kan desgewenst nieuwe, onpartijdige, inzichten geven om het conflict op te kunnen lossen.

Er wordt een mediation contract of mediation overeenkomst opgesteld waarin zaken als spelregels, verdeling van de kosten, de rol van eventuele derden (adviseurs, advocaten), mandaten, vertrouwelijkheid en dergelijke worden vastgelegd.

Wat is een goede mediator?

Een goede mediator analyseert jullie wensen, geeft duidelijke informatie, geeft duidelijke begeleiding, kiest geen enkele partij en biedt ondersteuning bij het maken van afspraken. Een goede mediator helpt jou en je partner om de (echt)scheiding zonder frustraties tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te brengen. Lopen jullie ergens vast, dan komt hij met alternatieven. Een goede mediator heeft oog voor beider agenda’s en weer welke invloeden familie en vrienden op jullie kunnen hebben.